Ceritera Blog Oke~~~!!!

Sunday, January 8, 2012

Kriteria Pemilihan Tapak Pelupusan

Ada 4 Kriteria Pemilihan Tapak Pelupusan;
1.Pengetahuan Hidrogeologi kawasan yang dipilih.

- untuk memastikan tidak ada pencemaran air bawah tanah

Apa yg perlu dikenal pasti:
  • Aras Kedalaman air bawah tanah
  • Darjah peningkatan dan pengurangan air bawah tanah
  • Arah dan taburan air bawah tanah
  • Kandungan mineral air bawah tanah
2. Pengetahuan geologi kawasan setempat

-Kawasan setempat tidak ada potensi berlakunya gelincir, tanah runtuh, gempa bumi dan sbgainya
-Ianya adalah untuk mengelakkan berlakunya tanah runtuh dan sebagainya,

3.Keadaan  Topografi

-kenal pasti ciri-ciri kawasan setempak dan impak alam sekitar kawasan tersebut.
-Keadaan topografi samada berbukit /lembah
-Keadaan topografi boleh mempengaruhi kesejahteraan hidup alam sekitar fizikal.

4.Aspek iklim
-Kerpasan -boleh mempengaruhi kadar resapan air bawah tanah
-Tapak pelupusan sisa bungan yang berbahaya amat sesuai di kawasan yang kering, - untuk mengurangkan pencemaran air dan tanah.

1 comment:

Ceritera dikomen