Ceritera Blog Oke~~~!!!

Saturday, April 9, 2011

Ujian Rujukan Norma & Ujian Rujukan Kriteria

Konsep Pengujian dan Penilaian


Pada umumnya, ujian dibina untuk memenuhi dua tujuan utama:

1.     membanding kebolehan antara pelajar – Rujukan
Norma

2.     menentu status – Rujukan Kriteria
  
Ujian Rujukan Norma (URN)

Fungsi utama ujian rujukan norma (URN) ialah untuk membandingkan pelajar di antara pelajar di dalam sesuatu bidang, sifat atau kemahiran yang diuji di dalam ujian itu. Markah ujian hanyalah dapat ditafsirkanazizi290107.jpgmelalui perbandingan prestasi seseorang pelajar dengan prestasi kumpulan tertentu yang mengambil ujian yang sama.

Ujian rujukan norma yang baik dapat mendiskriminasikan pelajar. Ia seharusnya boleh membezakan pelajar yang terpandai daripada pelajar yang kedua terpandai dan pelajar kedua terpandai daripada pelajar yang ketiga terpandai dan seterusnya. Oleh itu ujian jenis ini mengandungi soalan-soalan yang sederhana kesukarannya kerana soalan-soalan yang sederhana kesukarannya mempunyai kuasa diskriminasi yang lebih tinggi.

Ujian-ujian pada peperiksaan UPSR, PMR, SPM, dan STPM yang melibatkan bilangan pelajar yang banyak adalah ujian rujukan norma.

Taburan Skor Ujian Rujukan Normal

 Ujian Rujukan Kriteria (URK)

Ujian rujukan kriteria (URK) dibina untuk menentukan status seseorang pelajar dalam sesuatu bidang, sifat atau kemahiran berbandingkan dengan pengetahuan atau kemahiran yang telah ditetapkan kriterianya. Markah yang dihasilkan mengelaskan pelajar kepada kategori:

1.               telah menguasai atau

2.               belum menguasai.

Oleh itu pada ujian rujukan kriteria, perbandingan antara pelajar tidak timbul.

Contoh ujian rujukan kriteria ialah seperti ujian menaip bagi jurutaip. Ujian seperti ini mempunyai tiga bahagian penting, iaitu (1) tugasan, (2) syarat, dan (3) piawaian.

Contoh ujian menaip:
Tugasan :                 Boleh menaip 10 muka surat
Syarat     :                Mengguna mesin taip elektrik
Piawaian :                1.     Kelajuan menaip 50 psm atau lebih
                                   2.     Kesilapan ejaan 2 perkataan atau  kurang pada setiap muka surat.                 Perbezaan Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria


Perkara

Ujian Rujukan Norma

Ujian Rujukan Kriteria

 Konsep

 Ujian yang relatif yang menggambarkan  prestasi kumpulan murid dalam graf yang normal.

 Ujian rujukan yang menentukan peringkat pencapaian individu berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

 Tujuan

 i.    Membandingkan prestasi antara murid atau kumpulan.
ii.     Menentukan murid sama ada lulus, gagal, cemerlang dan sederhana.
iii.    Memilih murid untuk tujuan pengiktirafan – sijil
 i.         Menentukan tahap penguasaan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari mengikut kriteria yang telah ditentukan.
ii.       Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keputusan ujian.


Ciri-ciri Soalan


Bermula dengan soalan yang mudah kepada lebih sukar dan mempunyai diskriminasi yang tinggi


Soalan yang hampir sama peringkat kesukaran dengan berpandukan objektif pelajaran.

Ciri-ciri ujian

Penentuan pangkat, gred bagi menentukan kelulusan murid pelbagai peringkat.


Tiada gred ditetapkan dan memadai penyataan lulus gagal.


Kandungan cakupan

Meliputi topik pembelajaran yang lebih luas

Tertumpu kepada topik-topik tertentu yang lebih khusus.


Contoh ujian

Peperiksaan akhir penggal, UPSR,  PMR, SPM, STPM

Ujian pendek, tugasan, latihan, soal jawab dalam bilik darjah.

No comments:

Post a Comment

Ceritera dikomen